چفت و جور!

متوجه نگرانی شما هستیم؛ راهکارهای یکتا به‌رغم معایب بسیاری که دارند دست‌کم در یک مورد دارای مزیت هستند. راهکارهای یکتا درای این مزیت هستند که در مقابل متلاشی شدن مقاومت بالائی دارند. در مقابل راهکارهای دانه‌ای همیشه در معرض ناپایداری و متلاشی شدن هستند.

ما با طراحی جورچینی، یک راهکار دانه‌ای را به‌راهکار یکتا تبدیل کرده‌ایم، تا قابلیت انسجام را به‌راهکار دانه‌ای خود اضافه‌کنیم، بی‌آنکه ویژگی‌های دانه‌ای آن از بین برود! از آنجا که این نگرانی به‌صورت گسترده‌ای برای صاحبان کسب‌وکارها وجود دارد، ما یک مسیر بسیار دشوار را برای اضافه‌کردن قابلیت انسجام مقاوم به‌راهکار خود پشت‌سر گذاشته‌ایم و امروز می‌توانیم تضمین دهیم که این قابلیت در راهکار ما بدون هیچ نگرانی وجود دارد.

عنوانیکتادانه ایدیجی بیلد
قابلیت توسعه کم هزینه
قابلیت انعطاف
قابلیت انسجام
قابلیت اصلاح و بهبود
قابلیت مقاومت در مقابل متلاشی شدن

فهرست