در مُشت!

می‌توان حدس زد که شما از یک قابلیت مهم دیگر راهکار ما آگاه شده‌اید:

ریزدانگی

یک هلو بر خلاف هنداونه نیاز به «قاچ» کردن ندارد! ویژگی استقلال زیرساختی در رهکار ما، این قابلیت را ایجاد کرده است که تمام طعم‌ها در دانه‌هایی به‌میزان دلخواه ریز و به‌صورت کاملاً تفکیک‌شده در اختیار شما قرار گیرد.

این یک ویژگی فوق‌العاده است که کمتر راهکاری به‌صورت دقیق، شفاف و واقعی به‌آن دست یافته است. راهکار ما این تضمین را ایجاد کرده است!

فهرست