تامین مواد و مصالح در پروژه های ساخت و ساز

مواد و مصالح مورد نیاز پروژه

ساخت و ساز یکی از موتورهای محرکه اقتصاد در تمام اقتصادهاست. رونق هر صنعت به جذابیت آن برای سرمایه گذاران وابسته است. یکی از فاکتورهای جذابیت وجود حاشیه سود مناسب است. در ادامه به بررسی تامین مواد و مصالح در پروژه های ساخت و ساز خواهیم پرداخت. همچنین راهکاری که دیجی بیلد برای کاهش هزینه ها و از پی آن افزایش سود دارد را بررسی خواهیم کرد.

هزینه های تولید در صنعت ساختمان

کاهش هزینه های تولید ساختمان یکی از دغدغه های تمامی فعالان این حوزه است. خصوصا در سالهای اخیر که شرایط رکود اقتصادی موجب شده است دوره بازگشت سرمایه در این حوزه کاهش یابد. عوامل متعددی بر هزینه های تولید ساختمان تاثیر دارند. در ادامه این هزینه ها را بررسی میکنیم:

هزینه مدیریت مصالح

در سالهای اخیر با پیشرفتهای صنعت ساختمان، شاهد استفاده از مواد و مصالح متفاوتی در صنعت ساختمان هستیم. این مواد و مصالح به روشهای مختلف و در مسیر برنامه ریزیهای متفاوتی به دست مصرفه کننده میرسند. برنامه ریزی تامین مواد و مصالح یکی از مواردی است که در مدیریت پروژه های ساختمانی باید انجام شود.

در ابتدا تعریفی از موارد و مصالح را بررسی میکنیم. مدیریت موارد و مصالح در پروژه های ساخت و ساز به مجموعه اعمال برنامه ریزی، شناسایی، تهیه، ذخیره سازی، تحویل و توزیع مصالح، مدیریت مواد و مصالح میگویند. هدف مدیریت مصالح، تضمین این است که مصالح مناسب در زمان مناسب در مکان مناسب قرار دارند.

میتوان برای این کار با توجه به اندازه پروژه دپارتمان اختصاصی تخصیص داد.

هدف از مدیریت مواد و مصالح

هدف اصلی از مدیریت منابع و مصالح به شرح زیر است:

 • کیفیت مناسب
 • تامین کمیت صحیح (مناسب)
 • وجود مصالح در زمان مناسب
 • وجود مصالح در مکان مناسب

اهداف و عملیات مدیریت مصالح

اهداف اولیه که میتواند به صورت زیر تقسیم بندی شود:

 • برنامه ریزی موثر متریال
 • خرید
 • دریافت
 • انبار و کنترل موجودی
 • تامین و توزیع متریال
 • تضمین کیفیت
 • زمانبندی موثر
 • تصمیم گیری در مورد ساخت یا خرید
 • تهیه کردن مشخصات و استانداردهای متریال
 • همکاری در طراحی محصول و توسعه
 • پیش بینی تقاضا و مقدار مصالح
 • کنترل کیفیت متریال خریداری شده
 • بررسی مواد
 • استفاده از تحلیلهای ارزش و مهندسی ارزش
 • توسعه مهارتهای کارگران در مدیریت مواد
 • جریان نرم متریال در داخل و بیرون سازمان

طبقه بندی مصالح ساختمانی

عنوان جزییات نوع متریال
شن، سنگ ریزه، خاک سطحی، سیمان، بتن متریالی که به صورت حجمی تحویل داده می شوند و در کانتینر قرار میگیرند متریال حجیم
سیمان متریالی که برای سهولت انتقال و استفاده کنترل شده، به صورت بسته بندی تحویل داده می شوند. متریال بسته بندی
سیمان، درها متریالی که برای تحویل در پالت قرار میگیرند. متریال پالتی
لوله ها، کاشی، اتصالات برق متریالی که با هم در یک بسته برای ممانعت از آسیب در طول انتقال و از بین
رفتن )وقتی انبار میشوند( قرار میگیرند.
متریال
پکیجی

فرآیند مدیریت مصالح ساختمان

 1. برنامه ریزی مصالح
 2. خرید
 3. انبارداری
 4. کنترل موجودی
 5. دریافت، بازرسی
 6. آنالیز ارزش، کاهش تنوع و استانداردسازی
 7. انتقال مصالح و کاهش ترافیک
 8. دفع ضایعات و مازاد و ارائه متریال

برنامه ریزی مواد و مصالح

برنامه ریزی مواد و مصالح شامل اندازه گیری، سفارش و زمانبندی است. برنامه ریزی مصالح برای افزایش بهرهوری و سود و دستیابی به زمان مناسب برای تکمیل پروژههای ساختمانی، فرایند مهمی است.

اجرای درست فرآیند برنامه ریزی مصالح تاثیر مستقیم بر بهره وری پروژه های ساخت و ساز دارد.

خرید

خرید متریال و مواد موردنیاز پروژه ساختمانی جهت پشتیبانی از عملیات اجرایی پروژه های ساخت و ساز صورت میگیرد. تامین کننده ممکن است فعالیتهای تولید، بازاریابی، فروش و لجستیک را نیز به عهده بگیرد. وجود لیست و برنامه ای که مشخص کند خرید هر ماده و متریال مورد نیاز در چه زمانی انجام میشود اهمیت دارد.

فرآیند خرید میتواند در قالب قدمهای زیر انجام شود:

 • سفارش متریال
 • پرس و جو از فروشندگان
 • مقایسه فروشندگان
 • انتخاب فروشنده و مذاکره
 • سفارش خرید
 • ارزیابی فروشنده

کنترل موجودی

موجودی هر کالا و متریال باید همیشه در کارگاه تحت کنترل باشد. علاوه بر موجودی اطلاع از انواع سیستم های سفارش، رفع محدودیت های سلامتی و ایمنی موجودی کالا، سطح سفارش مجدد و تعیین کمینه و بیشینه موجودی کالا از وظایفی است که مسئول خرید باید در مورد آنها اطلاعات به روز و کارآمد داشته باشد.

در پروژه های متوسط و بزرگ گاهی نیاز به تعریف دپارتمانی با این منظور الزامی به نظر میرسد. حجم مواد ومصالح مصرفی و تعداد دفعات نیاز به پیمودن چرخه خرید الزام ایجاد دپارتمانی متمرکز و متخصص در این حوزه را توجیه میکند.

دریافت مواد و مصالح

مواد و مصالح خریداری شده باید از تامین کننده تحویل گرفته شوند. فرد تحویل گیرنده باید کمیت و کیفیت مواد و مصالح را کنترل نماید. همچنین مواد و متریال با توجه به مشخصات و نقشه ها چک میشوند.

تحلیل ارزش و استانداردسازی

در این مرحله ارزش مواد و متریال ارائه شده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. استانداردسازی موجب کاهش تنوع مصالح استفاده شده میشود. امکان انتخاب و تصمیم گیری سریعتر و بهینه تر را فراهم میآورد. همچنین در انتخاب جایگزینها کمک فراوانی میکند.

استانداردسازی همچنین موجب میشود رویه های دنبال شده در تمام سازمان یکسان باشند. یکسان بودن قابلیت پیگیری را افزایش میدهد. و موجب میشود بهبود فرآیندهای اجرا شده برای رسیدن به هدف امکانپذیر باشد.

لجستیک

لجستیک به حمل و نقل مواد خریداری شده میپردازد. لجستیک شامل برنامه رزی، اجرای عملیات و کنترل جابجایی و ذخیره همه متریال از متریال خام تا کالای آماده برای کارفرما میشود.

یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر هزینه ها اتمام پروژه ساخت و ساز مسیریابی متریال است.

ضایعات و مازاد مواد

ضایعات تولید شده در صنعت ساختمان یکی از دلایل سختی های این صنعت است. کاهش ضایعات موارد و متریال تولید شده در مراحل مختلف اجرای عملیات ساخت و ساز میتواند تاثیر زیادی بر هزینه تمام شده پروژه داشته باشد.

علاوه بر کاهش ایجاد ضایعات میتوان بر تبدیل و به کارگیری مجدد ضایعات هم سرمایه گذاری نمود.

مشکلات مدیریت مواد و مصالح

ساختار سازمانی

همکاری و ارتباط بین دپارتمان تخمین و برآورد، دپارتمان تحقیق و توسعه، دپارتمان خرید و دپارتمان ماشین آلات باید در بالاترین سطح حفظ شود.

مسائل عمده در ساختار سازمانی

 • محدوده تعریف نشده
 • عدم ارتباطات بین قسمتهای مختلف در گیر
 • ناقص بودن برنامهها و نبود جزئیات
 • ناقص بودن برنامه ها و نبود جزئیات
 • ناقص بودن برنامهها و نبود جزئیات
 • عدم انطباق با الزامات
 • استفاده از مشخصات غیر استاندارد که عموما رایج نیستند.
 • جلسات ناقص و غیر مؤثر
 • تفاوت بین برنامهها و مشخصات
 • عدم برقراری ارتباط به صورت دقیق

مسائل تدارکات

 • در دسترس بودن متریال (وجود داشتن)
 • در دسترس بودن به اندازه کافی
 • کاهش قیمت برای مطابقت با قیمت رقیب
 • تحویل دیرهنگام متریال (که طبق زمانبندی داده شده این کار انجام نمیشود)
 • ارسال دیر یا نادرست
 • ارتباطات ضعیف بین قسمتهای مختلف درگیر
 • عدم مطابقت با الزامات
 • تاریخهای تحویل غیر واقعی
 • بررسی دوباره متریال
 • نواحی و مکانهای ذخیره محدود هستند و یا از محل کارگاه دور هستند.
 • سرقت یا آسیب تحت شرایط مختلف
فضای نگهداری در کارگاه میتواند سرپوشیده یا در فضای باز باشد.

فضای نگهداری

 • میزان فضای نگهداری مورد نیاز به اندازه پروژه بستگی دارد
 • فضای نگهداری شامل هر دو نوع فضای بازو بسته نگهداری میشود. هر نوع بسته به مواد مسائل نگهداری مربوط به خود را دارد.
 • تمام مواد باید در مقابل دزدی، آسیب، گم شدن، و دستبرد حفظ شوند. برخی موارد برای نگهداری نیاز به شرایط نگهداری تعریف شده دارند.
 • فضای پروژه ۶۰ درصد فضای سایت را اشغال میکند. باقیمانده فضای سایت میتواند برای نگهداری استفاده شود. در این مواقع برنامه ریزی باید به گونه ای انجام شود که نیازمندیهای پروژه به موقع و در حجم مناسب تامین شود.

امنیت

امنیت مواد و مصالح قرار داده شده در سایت پروژه هم اهمیت بسیار زیادی دارد. این امنیت شامل فرسایش، در معرض نور، گرما، رطوبت، دزدی قرار گرفتن میشود. نبود امنیت کافی هزینه های اضافی به پروژه تحمیل میکند.

موجود بودن مصالح در بازر

وجود جریان مستمر و مداوم مواد و مصالح در پروژه یکی از اهداف اصلی مدیریت تامین در پروژه ساختمانی است. این موضوع همیشه میتواند تحت تاثیر موجود بودن مصالح در بازار باشد.

گاه تولید کنندگان ممکن است با کمبود مواد اولیه مواجه شوند. یا به دلیل سیاستهای دولتی امکان کند یا معلق شدن فرآیند تولید وجود دارد. این موضوع اهمیت تامین مواد و مصالح را بیش از پیش روشن مسازد. به هر یک از دلایل فوق تامین مواد و مصالح با مشکل روبرو شود هزینه های اضافی بر پروژه تحمیل میشود.

اهمیت مدیریت مواد و مصالح

 • پاسخگویی بهتر بخش مربوط به مواد و مصالح و اینکه کسی نمیتواند دیگران را مقصر بداند.
 • مدیریت متریال به وسیله یک اقتدار واحد میتواند همکاریها را بهتر شکل دهد، چون این یک نقطه مرکزی میشود برای هر مسئله مربوط به مصرف مواد
 • بخش مدیریت مصالح وظیفه اطمینان از کیفیت متریال را نیز دارد که این نیز میتواند باعث عملکرد بهتر سازمان شود
 • سیستم مدیریت مواد و مصالح میتواند به تصمیم گیریهایی که در ارتباط با متریال هستند در سازمان کمک کند
 • یکی از استفادههای مدیریت مواد توسعه کیفیت خوب متریال و رعایت استانداردها خصوصا از نظر اخلاقی (وجدان کاری) میباشد.
 • افزایش سود کمپانی و بهبود اعتبار سازمان
 • بهبود خدمات مربوط به مشتری
 • افزایش ارتباطات
 • بهبود وضعیت کارکنان

تامین کالا در حوزه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مسائل مطرح شده در تامین کالا کنترل موجودی است که در مقاله ای اختصاصی به این موضوع خواهیم پرداخت.

دیجی بیلد چگونه به برنامه ریزی تامین مواد و مصالح کمک میکند؟

دیجی بیلد دستیار هوشمند در صنعت ساختمان بر بستر ابر است که به پیمانکاران و انبوه سازان در برآورد و هزینه های ساخت و ساز و برنامه ریزی جهت رسیدن به هدف کمک میکنند.

برای درخواست دمو میتوانید فرم آن در ساتیت را تکمیل نمایید. همچین جهت اطلاع از ویژگیهای راهکار دیجی بیلد میتوانید بخش معرفی فیچرها رو بررسی کنید.

نوشته‌های پیشین
برای شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز ۱۳۹۸- iCBuild2019 آماده اید؟
نوشته‌ی بعدی
معرفی شرایط عمومی پیمان و کاربردهای آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست